Zemědělská výroba a sady

Klasická zemědělská výroba, jakožto původní a nejstarší činnost společnosti, je stále jejím velmi významným opěrným bodem. V polní výrobě pěstujeme na rozsáhlé ploše plodiny jak na prodej tak pro další vlastní využití v živočišné výrobě. Tu dnes udržujeme jako jedni z mála v regionu, především se soustředíme na chov skotu. V proslulých kobylských sadech pak pečujeme o ovoce v čele s oblíbenými meruňkami.

Rostlinná výroba
Rostlinnou výrobu aktuálně provozujeme na ploše cca 810 ha v katastru obce Kobylí a přilehlých katastrech. Dominantními plodinami jsou kukuřice (na zrno i na siláž) a pšenice. Z ostatních můžeme jmenovat např. ječmeny, vojtěšku, hrách a slunečnici. Osevní plán každoročně přizpůsobujeme potřebám živočišné výroby a požadavkům trhu. Dostupnou mechanizaci využíváme i k provádění služeb pro jiné subjekty a místní menší zemědělce, v největší míře jde o sečení kombajnem. Mezičlánkem mezi rostlinnou a živočišnou výrobou je výroba krmných směsí postavená na surovinách z vlastních zásob, doplněných o nutné nakupované příměsi.

Živočišná výroba
Hlavní náplní živočišné výroby na "horním středisku" je chov skotu na mléko s využitím prostor moderní dojírny. Stádo dnes čítá asi 220 dojnic. Druhou výraznou linii tvoří chov býčků na maso, vybraných plemen Piemontese a Limousine vyznačujících se mohutným osvalením a minimální lojovatostí. Primárním cílem je realizace těchto býčků prostřednictvím vlastní masné výroby ať už jako maso výsekové nebo jako součást vybraných masných lahůdek. Za stejným účelem provozujeme také výkrm prasat menšího rozsahu. Mladé býčky a selata pro masný chov nakupujeme pouze od osvědčených chovatelů.

Pěstování ovoce v kobylských sadech
Akciová společnost PATRIA Kobylí patří k významným pěstitelům ovoce v České republice. Na celkové výměře cca 69 ha, které jsou obhospodařovány v systému integrované produkce, pěstujeme intenzivní formou meruňky a broskvoně. Ovoce je certifikováno ochrannou známkou SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce).
Dceřiná společnost PATRIA BIO s.r.o. hospodaří na celkové výměře asi 96 ha ovocných sadů. V systému ekologického zemědělství zde pěstujeme meruňky, višně, slivoně a hrušně. Ovoce je certifikováno ochrannou známkou BIO (KEZ o.p.s., CZ-BIO-001).

Sezónní prodej ovoce probíhá v prostorách třídírny v areálu sadů asi 2 km nad obcí Kobylí, v pracovní dny v době 7-15 hodin. Pro aktuální podmínky prodeje volejte 519 431 201. Příjezd do areálu (GPS: 48.9333088N, 16.91480930E) - cesta v obci je značená, umístění areálu v mapě si můžete prohlédnout ZDE .

Aktuality

Kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Soubory ke stažení