Zemědělská výroba a sady

Klasická zemědělská výroba, jakožto původní a nejstarší činnost společnosti, je stále jejím velmi významným opěrným bodem. V polní výrobě pěstujeme na rozsáhlé ploše plodiny jak na prodej tak pro další vlastní využití v živočišné výrobě. Tu dnes udržujeme jako jedni z mála v regionu, soustředíme se na chov skotu. V proslulých kobylských sadech pak pečujeme o ovoce v čele s oblíbenými meruňkami.

Rostlinná výroba
Rostlinnou výrobu aktuálně provozujeme na ploše cca 810 ha v katastru obce Kobylí a přilehlých katastrech. Dominantními plodinami jsou kukuřice (na zrno i na siláž) a pšenice. Z ostatních můžeme jmenovat např. ječmeny, vojtěšku, hrách a slunečnici. Osevní plán každoročně přizpůsobujeme potřebám živočišné výroby a požadavkům trhu. Dostupnou mechanizaci využíváme i k provádění služeb pro jiné subjekty a místní menší zemědělce, v největší míře jde o sečení kombajnem. Mezičlánkem mezi rostlinnou a živočišnou výrobou je výroba krmných směsí postavená na surovinách z vlastních zásob, doplněných o nutné nakupované příměsi.

Živočišná výroba
Hlavní náplní živočišné výroby na "horním středisku" je chov skotu na mléko s využitím prostor moderní dojírny. Stádo dnes čítá asi 220 dojnic. Druhou výraznou linii tvoří chov býčků na maso, vybraných plemen Piemontese a Limousine vyznačujících se mohutným osvalením a minimální lojovatostí. Mladé býčky pro masný chov nakupujeme pouze od osvědčených chovatelů.

Pěstování ovoce v kobylských sadech
Akciová společnost PATRIA Kobylí patří k významným pěstitelům ovoce v České republice. Na celkové výměře cca 54 ha, které jsou obhospodařovány v systému integrované produkce, pěstujeme intenzivní formou meruňky a broskvoně. Ovoce je certifikováno ochrannou známkou SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce).
Dceřiná společnost PATRIA BIO s.r.o. hospodaří na celkové výměře asi 88 ha ovocných sadů. V systému ekologického zemědělství zde pěstujeme meruňky, višně, slivoně a hrušně. Ovoce je certifikováno ochrannou známkou BIO (KEZ o.p.s., CZ-BIO-001).

Sezónní prodej ovoce probíhá v prostorách třídírny v areálu sadů asi 2 km nad obcí Kobylí, v pracovní dny v době 7-15 hodin. Pro aktuální podmínky prodeje volejte 519 431 201. Příjezd do areálu (GPS: 48.9333088N, 16.91480930E) - cesta v obci je značená, umístění areálu v mapě si můžete prohlédnout ZDE .

Aktuality

Kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Soubory ke stažení