O nás

Firma

Akciová společnost PATRIA Kobylí je s cca 150 zaměstnanci velmi významným zaměstnavatelem v obci Kobylí a přilehlém okolí. Svým podnikatelským zaměřením navazuje na dřívější hospodaření zemědělského družstva. Výčet aktivit je poměrně široký a lze jej shrnout do pěti "oblastí podnikání", jak jsou prezentovány zde na hlavním firemním webu: zemědělská výroba a sady (tradiční rostlinná i živočišná výroba, výroba krmiv, pěstování ovoce v čele s meruňkami), vinařství (pěstování hroznů i výroba vína), výroba plastových konstrukcí (bazény, ČOV, jiné nádrže a výrobky), prodejna hospodářských potřeb a v neposlední řadě pak penzion s mnoha doplňkovými a návaznými službami. Provoz masné výroby (dříve šestou oblast podnikání) jsme byli v roce 2018 nuceni z ekonomických důvodů ukončit, nicméně zánovní prodejna masa a uzenin je zákazníkům nadále k dispozici, nyní provozovaná smluvním nájemcem.

Některé činnosti jsme byli nuceni z legislativních důvodů vyčlenit do samostatných stoprocentně vlastněných dceřiných společností, konkrétně jde o obhospodařování části ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství (PATRIA BIO s.r.o.) a provoz fotovoltaických elektráren na střechách budov v areálech Patria (TRINOM, spol. s r.o.)

Své podnikání provozujeme ve čtyřech areálech na různých místech obce Kobylí, která leží v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Jde o hlavní areál, areál živočišné výroby, areál sadů a areál sklepního hospodářství. Polnosti, vinice a sady se rozkládají na katastru obce a částečně též na katastrech obcí okolních. Ve společnosti je zaveden divizní způsob řízení s vysokou mírou samostatnosti jednotlivých divizí a jejich vedoucích. Své dotazy a požadavky týkající se jednotlivých činností proto směřujte přímo na kontakty uvedené v daných sekcích.

Historie

Historické kořeny firmy sahají díky vazbám na starší zemědělské subjekty v Kobylí až do padesátých let dvacáteho století, do období socializace vesnice. Vše započalo založením Menšinového družstva Kobylí v roce 1950, v roce 1958 bylo navázáno založením JZD Kobylí. Sloučením aktivit se sousední Vrbicí vzniklo v roce 1974 JZD Družba Kobylí. Po sametové revoluci došlo k opětovnému osamostatnění družstev v obou obcích, rozdělením vzniklo v roce 1991 ZD Kobylí. Náročné období transformace v zemědělství bylo zakončeno vznikem současné akciové společnosti PATRIA Kobylí, a.s. ke dni 1.1.1999. 

Původem čistě zemědělské zaměření (rostlinná výroba, živočišná výroba, ovocnářství, vinařství) bylo postupem času rozšiřováno o doplňkové (stavební skupina, výroba krmných směsí) a přidružené (plastová výroba) činnosti. V devadesátých letech přibyly do portfolia aktivit turistické a konferenční služby, nejnovějším přírůstkem je provoz fotovoltaických elektráren od prosince 2012. Některé dřívější činnosti bylo ale také nutno omezit nebo ukončit v návaznosti na jejich nepříznivé ekonomické vyhlídky.

Vize

Chceme pokračovat v nastoleném trendu podnikání respektujícím náš region, jeho krajinu i obyvatele. V rostlinné výrobě budeme dlouhodobě navyšovat výměru ploch v našem vlastnictví. Usilujeme o udržení a modernizaci živočišné výroby i přes velmi nepříznivé podmínky panující v tomto odvětví, s pomocí výrazného samozásobení krmivy. V sadech budeme rozvíjet jak konvenční tak i ekologický způsob hospodaření podle vhodnosti jednotlivých ploch, obnovovací výsadby přizpůsobíme odrůdově i technologicky moderním trendům pěstování ovoce. 

Dále posílíme renomovanou značku Víno z Kobylí na tuzemském a výhledově také zahraničním trhu. V penzionu chceme plně využít příležitostí, které skýtá kombinace vína, krásného okolí, cykloturistické infrastruktury a též konferenčního zázemí pro firmy.

V klíčové nezemědělské činnosti - plastové výrobě - se budeme stále soustředit na plnění náročných požadavků našich zákazníků z různých koutů Evropy, ať už v sortimentu domácích bazénů anebo nádrží různého užití. Mottem pro další roky je nastartování vlastních vývojových aktivit firmy.

Budeme rádi, když při naplňování našich vizí uspokojíme i vaše přání a požadavky :-)