Pro akcionáře

Identifikační údaje společnosti:
   Název: PATRIA Kobylí, a.s.
   Sídlo: č.p. 716, 691 10 Kobylí
   IČ: 25532359 / DIČ: CZ25532359
   Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2658, dne 23. června 1998

Složení představenstva společnosti:
   Ing. Ivo Dubš, Brno - předseda představenstva
   Ing. Roman Borovička, Kobylí - člen představenstva
   MUDr. Anna Hozová, Brno - členka představenstva
   Antonín Ingr, Brno - člen představenstva
   Jitka Kadlecová, Kobylí - členka představenstva

Složení dozorčí rady společnosti:
   Ing. Marek Malík, Čejkovice - předseda dozorčí rady
   Ing. Karel Máca, Brno - člen dozorčí rady
   Ing. Roman Poulík, Kobylí - člen dozorčí rady

Významní akcionáři společnosti (s podílem 20% a vyšším na základním kapitálu společnosti):
   HEIM Trade SE, Brno, IČ: 26970805 ... podíl ve výši 38,33% (stav k 31.12.2023)

Významné majetkové účasti (podíly 20% a vyšší v jiných společnostech):
   PATRIA BIO s.r.o., Kobylí, IČ: 03594548 ... stoprocentně vlastněná dceřiná společnost
   TRINOM, spol. s r.o., Kobylí, IČ 46345388 ... stoprocentně vlastněná dceřiná společnost

Výplata dividend: Poslední výplata dividend proběhla v září 2023 ve výši 0,25% z nominální hodnoty vlastněných akcií. Jednalo se o část rozděleného disponibilního zisku za rok 2022. Upozorňujeme akcionáře, že výplata dividend probíhá v souladu se zákonem o obchodních korporacích pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet oficiálně nahlášený v seznamu akcionářů. Kdo z akcionářů ještě nemá bankovní účet nahlášený, může tak učinit nejlépe osobně na sekretariátě společnosti.

Odkup akcií společnosti: Společnost nevykupuje své vlastní akcie. Zájemcům o prodej akcií však můžeme zprostředkovat kontakt s jinými akcionáři, kteří mají zájem své akcionářské podíly navýšit.

Zde si můžete prohlédnout aktuální informace o společnosti PATRIA Kobylí, a.s. v obchodním rejstříku.
Zde si můžete prohlédnout aktuální informace o dceřiné společnosti PATRIA BIO s.r.o. v obchodním rejstříku.
Zde si můžete prohlédnout aktuální informace o dceřiné společnosti TRINOM, spol. s r.o. v obchodním rejstříku.

Aktuality

Soubory ke stažení