Aktuality

Zpět na výpis

Bezhotovostní výplata dividend

Vážení akcionáři, dovolujeme si upozornit, že výplata dividend je v souladu se zákonem o obchodních korporacích možná již pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet oficiálně nahlášený v seznamu akcionářů. Kdo z akcionářů ještě nemá bankovní účet nahlášený, může tak učinit nejlépe osobně na sekretariátě společnosti. Případně lze číslo bankovního účtu zaslat na adresu firmy dopisem, s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem akcionáře.