Aktuality

Zpět na výpis

Oznámení o výkupu pozemků

Vážení vlastníci zemědělské půdy a jiných pozemků užívaných naší společností, v první řadě bychom vás chtěli ujistit, že odpovědné nakládání s pozemky považujeme za zásadní součást našeho podnikání. Máme zájem navyšovat podíl obhospodařované plochy ve svém vlastnictví a proto potvrzujeme, že v současné době provádíme výkup pozemků vhodných zejména pro zemědělské aktivity firmy.

Vykupujeme především ty pozemky, které již užíváme na základě nájemní či pachtovní smlouvy. Nebráníme se ale ani nákupu jiné zemědělské půdy v katastru obce Kobylí a přilehlém okolí

Soukromé vlastnictví půdy je i v této složité době velmi důležité a má své historické kořeny. Jsme toho názoru, že půdu v našem katastrálním území má obhospodařovat subjekt, který tu má sídlo, vytváří zde pracovní místa, platí zde daně a je vám dostatečně znám. Při odkupu pozemků vám narozdíl od různých jiných subjektů nabízíme seriózní jednání s cílem dosažení vzájemné dohody. Naše záměry s nakupovanými pozemky jsou vždy jasné a transparentní. Pro stanovení kupní ceny zohledníme lokalitu, velikost, bonitu, kulturu na pozemku atd. Veškeré náklady spojené s prodejem těchto pozemků (vypracování znaleckého posudku, návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradíme.

Pokud se vám naše myšlenky líbí, vlastníte nějaké vhodné pozemky a měli byste zájem o jejich prodej, můžete nás kdykoliv nezávazně kontaktovat na telefonu 602 481 375 nebo e-mailu jana.vydarela@patriakobyli.cz (paní Jana Vydařelá). 

Pokud už nám pozemky pronajímáte, ale prodat je z různých důvodů nechcete (což respektujeme), máte vždy možnost se přesvědčit o tom, že jsou řádně obdělávány v souladu s nájemní/pachtovní smlouvou. Smluvně dohodnuté nájemné/pachtovné nabízíme ve výši v místě a čase obvyklé a je vám v termínu řádně vypláceno. Pokud užíváme vaše pozemky, ale nájemní/pachtovní smlouva není z nějakých důvodů sjednána, jsme připraveni tento vztah za férových podmínek dodatečně zasmluvnit.