Akcionáři

Bezhotovostní výplata dividend

Vážení akcionáři, dovolujeme si upozornit, že výplata dividend je v souladu se zákonem o obchodních korporacích možná již pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet oficiálně nahlášený v seznam...

14. 11. 2017